niedziela, 13 czerwca
Shadow

Inwestycje w kryptowaluty z wykorzystaniem metodologii Wyckoffa

Słynny trader z Wall Street – Richard Wyckoff stworzył metodę wykorzystującą ruch cenowy jako podstawowy argument przemawiający za otwarciem pozycji. Ten sposób handlu powstał ponad 100 lat temu. Jeżeli jednak inwestujemy w kryptowaluty, mogą przydać się nam jego uniwersalne prawa popytu i podaży, leżące u jego podstaw.

Sposób analizy struktury rynku Wyckhoffa stoi w opozycji m.in. do klasycznej teorii fal Eliotta, zakładając, że każde z zachowań ceny obserwowane na rynku, jest w 100 procentach niepowtarzalne. Najsurowsza forma tego podejścia opiera się na prostych schematach, tłumaczących sposób, w jaki gracze dysponujący większymi środkami wpływają na cenę w celu wywołania fal sprzedających lub kupujących. Dzięki temu będą mogli realizować zlecenia w kierunku przeciwnym.

Nasz główny przeciwnik

Obecność na rynku wielu uczestników może nas nieco dezorientować, stąd Richard Wyckhoff zebrał najważniejszych z nich (instytucje finansowe) i stworzył jednego przeciwnika, nazwanego The Composite Man. Okazuje się być nie tylko użyteczną koncepcją psychologiczną, ale również zasadą bardzo pomagającą w zrozumieniu podstaw analizy strukturalnej rynku według Wyckhoffa. Podlegają jej również najważniejsze kryptowaluty.

Jeżeli za wszystkie ruchy cen odpowiada jeden operator, to w jego interesie jest zmylić jak największą liczbę uczestników, aby zamknąć z zyskiem pozycję. Dzięki takiemu założeniu łatwiej zrozumieć logikę stojącą za zachowaniem ceny.

Richard Wyckhoff stworzył trzy prawa, które pomogą nam zrozumieć także takie rynki, które na pierwszy rzut oka wydają się nielogiczne.

Prawo popytu i podaży

Według pierwszego prawa Wyckhoffa, gdy popyt na dane aktywa jest większy od podaży, powoduje to wzrost cen i odwrotnie, czyli podaż przewyższająca popyt prowadzi do spadków. Zasada jest wyjątkowo prosta. Mimo to większość osób rozpoczynających przygodę z giełdą nie zdaje sobie sprawy z jej istnienia. Co więcej, między popytem, a podażą występują niekiedy tak subtelne różnice, że nawet zaawansowanie inwestorzy nie potrafią ich odróżnić. Szczególna trudność pojawia się wtedy, gdy przewidywania ceny kryptowalut trwają podczas handlu krótkoterminowego, podczas gwałtownych wahań znanym rynków, np. Bitcoin.

Prawy przyczyny i skutku

Drugie prawo Wyckhoffa zakłada, że między podażą, a popytem nie ma przypadkowej różnicy, a zawsze wynika ona z okoliczności panujących na rynku. Praktyka wskazuje, że prawo przyczyny i skutku pomaga w przewidywaniu roli, jaka aktualna akumulacja i lub dystrybucja będzie odgrywać w nadchodzącym trendzie, ale pamiętając, że każda z akumulacji i dystrybucji jest częścią szerszego kontekstu. Pomoc prawa przyczyn i skutków pozwala na określenie, czemu służy bieżąca faza rynku.

Weźmy taki przykład: mniejsza faza akumulacji na wykresie 15 minutowym to część dystrybucji na wykresie 4 godzinnym. Jej obecność na rynku służy jedynie wytworzeniu popytu, przyczyniającego się do finalizacji fazy dystrybucji na wyższych ramach czasowych. Bierze się to ze względu na fraktalną strukturę rynku, bez względu na to, z jakiej klasy instrumentem mamy do czynienia.

Prawo wysiłku i rezultatu

Trzecie prawo mówi o zmianie ceny danego instrumentu, będące wynikiem wysiłku reprezentowanego przez wolumen. W przypadku ruchu ceny adekwatnego do obrotów przyjętych podczas tego ruchu mamy do czynienia z sytuacją normalną, która z dużym prawdopodobieństwem zwiastuje szanse na kontynuację trendu. W przypadku zaistnienia rozbieżności między dwoma trendami, wzrastają szanse na ewentualne odwrócenie tendencji ze względu na tzw. absorpcję albo brak partycypacji.

Fazy rynku według Wyckhoffa – faza akumulacji i reakumulacji

Wyckhoff sformułował tezę, że rynek znajduje się w jednej z czterech faz, których zrozumienie pozwoli na odpowiedź na pytanie, jak handlować kryptowalutami, instrumentami finansowymi na rynkach Forex lub akcjami spółek.

Faza akumulacji występuje na zakończeniu trendu spadkowego. W tej fazie ważni rynkowi gracze spychają cenę poniżej aktualnych poziomów wsparcia, by sprawić wrażenie nadchodzących spadków. Skutkiem tego jest zwiększenie zainteresowania rynkiem i nagromadzenie sprzedaży. Poniżej poziomu wsparcia są jednak potężne zlecenia oczekujące, jakie agresywni sprzedawcy pomagają zrealizować. Faza akumulacji zostaje zakończona przez markup, czyli wybiciem ponad blok cenowy i inicjacją trendu wzrostowego.

Omawiana faza jest etapem w życiu rynku, który analitycy techniczni często nazywają trendami bocznymi. Taki sposób patrzenia na nią niewiele nam mówi i stąd warto korzystać z podejścia Wyckhoffa, możliwie uzupełniając go o elementy teorii aukcji. Z jego pomocą faza akumulacji zostaje określona jako rotacja albo balans, zamknięta w określonym obszarze i wzbogacona o analizę prawdopodobieństwa opartą o krzywą Gaussa, obrazowaną przez profile rynku i wolumenu.

Faza reakumulacji, to taka akumulacja, która pojawia się w hossie i zwiastuje jej kontynuację.

Faza dystrybucji i redystrybucji

Faza dystrybucji jest odwróceniem akumulacji i pojawia się pod koniec wzrostów. Cechą charakterystyczną tej fazy są sztucznie wybicia ceny ponad lokalne poziomy oporu, celem stworzenia popytu. Kiedy fala zleceń KUP pomaga zrealizować spoczywające nad oporem zlecenia oczekujące w przeciwnym kierunku, faza kończy się tzw. markdownem, a więc agresywnym spadkiem rozpoczynającym nowy trend.

Faza redystrybucji to taka dystrybucja, która występuje w roli kontynuacji trendu spadkowego. Fazy akumulacji i dystrybucji z niższych ram czasowych, mogą być określane nazwą tzw. order blocków na wyższych ramach.

Warto o tym pamiętać, bo w przypadku dostrzeżenia order blocka np. na wykresie godzinnym, warto przyglądnąć się jego strukturze na innych wykresach: pięcio i jedno minutowych.

Dodaj komentarz