niedziela, 13 czerwca
Shadow

Jak zbudować kontekst na rynkach kryptowalutowych

Na początek zdradzamy pewien sekret, pomimo obecnej sytuacji na rynku kryptowalut pewny zysk po prostu nie istnieje. W obliczu rosnącej wartości Bitcoina wielu mogłoby powiedzieć, że to nieprawda, ale spójrzmy prawdzie w oczy. Czy ktoś mógłby zagwarantować jakąkolwiek wartość kryptowaluty powiedzmy za pół roku?

Jedną z wielu powszechnych pomyłek popełnianych przez początkujących inwestorów jest brak aktualnego kontekstu rynkowego. Możemy co prawda zwiększać szanse powodzenia na innych płaszczyznach jednakże pamiętajmy, że nieobecność kontekstu może stać się wyjątkowo bolesna dla portfela.

Czym jest kontekst

Kontekst po po prostu historia drogi, jaką musiała przejść cena, która znalazła się właśnie w takim, a nie innym miejscu. Jest to dużo ważniejsze od prostych sygnałów otwarcia lub zamknięcia pozycji. Jeśli przeprowadzamy analizę kryptowalut, zobaczmy w jaki sposób może ona skorzystać na budowie kontekstu.

Konstruowanie tzw. composite profiles

Jeśli chcemy dowiedzieć jak powinien przebiegać proces handlu kryptowalutami, warto skorzystać z uniwersalnych zasad rządzących teorią aukcji. Budowę kontekstu rozpocznijmy od utworzenia „composite profiles”. Na czym polega ta technika? Jest to łączenie i rozdzielanie ze sobą graficznych reprezentacji wolumenu, aby każdy z nich oddawał jak najbardziej równą wartość, jaką można później zamknąć w krzywej Gaussa. Aby rozpocząć analizę z użyciem profili, warto wybrać dobrą giełdę kryptowalut, która będzie umożliwiać taką funkcjonalność. Można też posłużyć się specjalnymi programami pozwalającymi pobierać dane z tego typu rynków. Warto tutaj użyć rankingu platform kryptowalut, który okaże się nieocenioną pomocą w wyborze odpowiedniego oprogramowania.

Analizowanie kontekstu przy pomocy multi-timeframe

Wspomniane ramy czasowe w nagłówku mogą być nieco mylące ze względu na to, że wykresy minutowe, godzinowe lub dzienne nie są wymagane (chociaż są wskazane). Spojrzenie na ceny walut z nowej perspektywy, może dokonać się za pomocą zmiany ustawień świec, które będą reprezentować określoną liczbę punktów na wykresie lub konkretną, ustaloną przez nas wartość wolumenu.

W wariancie klasycznym będziemy korzystać z kilku ram czasowych – 4H, 1H, 15M i 1M. Dzięki temu dogłębnie przeanalizujemy rynek w skali makro – 1H + 4H. Na jak najlepszy moment wejścia i ustawienie zleceń Stop i Take Profit pozwolą nam 15M + 1M. Dodatkowym potwierdzeniem otwarcia pozycji może być obserwacja przepływu zleceń rynkowych za pomocą wykresu typu „footprint chart”. Skąd wziąć takie narzędzie? Najlepiej użyć zaawansowanego programu do tradingu kryptowalut. Niestety, niska płynność instrumentów finansowych tej klasy sprawia, że jego użyteczność jest znacznie mniejsza.

Czym jest VWAP

Jest to skrót od „Volume Weighted Average Price”, który oznacza średnią ważoną ceny, nadającą szczególne znaczenie wolumenowi na poszczególnych poziomach cenowych. Może powiedzieć, że VWAP liczy średnią kroczącą z ilości przyjętych zleceń na danym poziomie. Natomiast klasyczne średnie kroczące równanie biorące pod uwagę ceny otwarcia i zamknięcia świec, liczą średnią wartość aktywa.

Dzięki wzbogaceniu o bandy reprezentujące odchylenia standardowe, VWAP może posłużyć nam jako narzędzie umożliwiające obserwację ewolucji aktualnego profilu wolumenu.

Teoria fal Elliotta

Klasyczna teoria fal Eliotta jest na tyle uniwersalna, że bezproblemowo obejmuje akcje giełdowe oraz kryptowaluty. Jeśli podzielimy aktualny stan rynku na poszczególne fale, w oparciu o klasyczne fale Eliotta, możemy uzyskać dodatkowe informacje. Należy mieć na uwadze, że:

Kurczowe trzymanie się zasad teorii może wpędzić w pułapkę analizy „od linijki”.

Jednakże luźne kreślenie poszczególnych cykli rozwoju wartości i osadzanie ich w kontekście długoterminowym, może stanowić wskazówkę w jakiej fazie instrument znajduje się w poszczególnych ramach czasowych. Dzięki temu można „dostroić” wejście do naturalnego rytmu rynku.

Dodaj komentarz