niedziela, 13 czerwca
Shadow

Podstawy teorii aukcji na rynkach kryptowalutowych

Bardzo komfortowymi dla tradera są wskaźniki techniczne typu: średnie kroczące lub RSI. Wyglądają one świetnie na wykresach, co daje odczuć traderowi złudne bezpieczeństwo. Problem pogłębia się, gdy podobne narzędzie przyczyniają się do osiągania sukcesów, bo rzeczywistość pokazuje, że znaczna większość uczestników rynku kompletnie nie ma pojęcia o jego mechanice i stojących za nim przepływie zamówień. W artykule położymy nacisk na teorię aukcji, jaką możemy poznać z klasycznych książek o tradingu. Jako przykład weźmiemy giełdę kryptowalut na której szczególnie istotne są pojęcia takie jak płynność.

Wpływ na cenę kryptowalut Fair Value i procesu aukcyjnego

Według teorii aukcji rynki kryptowalut i tym podobne, czyli pary walutowe, akcje spółek giełdowych, nie różnią się w znaczący sposób od innych rynków, np. od rynku produktów spożywczych. Pociąga to za tym fakt, że cena nie jest niczym innym od mechanizmu „reklamującego” dany instrument uczestnikom rynku na rożnych poziomach.

Jeśli zainteresowanie danym poziomem wzrasta, tym większe są obroty na nim oraz wyższe jest prawdopodobieństwo znalezienia zainteresowania na tym samym poziomie w przyszłości.

W drugą stronę jest podobnie – jeśli zainteresowanie dana ceną spada, tym bardziej zwiększa się szansa na odrzucenie jej przez mechanizm rynkowy i powrót do obszarów najchętniej wybieranych, nazywanych w teorii aukcji Fair Value, a więc wartością adekwatną.

Inwestycje w kryptowaluty z pomocą krzywej Gaussa

Nagromadzenia wolumenu reprezentujące cenę są nazywane balansami i w teorii aukcji analizujemy je przy pomocy podstaw określania statystycznego prawdopodobieństwa dzięki tzw. krzywym Gaussa. Założenie, które należy do podstaw teorii, mówi, że rynek znajduje się w jednym z dwóch stanów – trendzie bocznym albo impulsie/trendzie kierunkowym. Balanse to trendy boczne reprezentujące równowagę pomiędzy popytem, a podażą danego obszaru.

Przy pomocy impulsów, na rynku dokonują się”przeskoki” między poziomami wartości, co niekiedy buduje całkiem nowe, dotąd nie eksplorowane obszary. Oznacza to że cena „podróżuje” między obszarami, testując je i osiadając na tych, na których zostaną zaakceptowane.

To wszystko na początku może wydawać się dosyć skomplikowane, jednak rzeczywistość pokazuje, że teoria aukcji może maksymalnie uprościć zrozumienie rynku. W takim przypadku analiza prawdopodobieństwa jest dosyć umowna (co jest częściowo skutkiem niedoskonałości rejestrowanych przez rynek profili) i zamiast dać nam gotowe odpowiedzi, pomaga znaleźć punkt zaczepienia w procesie określania przez nas opłacalności wybranejinwestycji w kryptowaluty.

Teoria aukcji charakteryzuje się przede wszystkim uniwersalnością oraz faktem, że może być uzupełniana przez inne metody analityczne, jak np. niezwykle przyjazna metodologia Wyckoffa. Zamiast dwóch stanów, proponuje ona kilka, przy czym prawidłowe rozpoznanie jednego z nich zwiększa prawdopodobieństwo powodzenia transakcji, tym bardziej, że zwykle proponując bardzo korzystny stosunek zysk/strata, potrafi on znacznie przekraczać wartości 1:3 lub 1:6.

Płynność rynkowa

Na giełdzie można spotkać się z dwoma rodzajami zleceń – rynkowymi i oczekującymi. Te drugie są często określane główną siłą rynku, gdyż są kojarzone z instytucjami finansowymi, które dysponują tak dużymi środkami, że nie mogą wprowadzić ich do obiegu przy pomocy zleceń rynkowych. Limit orders czyli zlecenia oczekujące pełnią na rynku funkcję ściany gotówki, które powstrzymują cenę przez dalszym wzrostem lub spadkiem, dziejącym się podczas procesu tzw. absorpcji, w którym agresywne zlecenia rynkowe są wchłaniane przez zlecenia oczekujące o wyższej wartości.

W przypadku gdy składasz zlecenie oczekujące, czyli limit order, przyczyniasz się do stworzenia płynności na rynku. Dodatkowo, nawet jeżeli twoje pozycje są otwierane przy pomocy zleceń agresywnych, to składasz zlecenia limit przy pomocy poziomów stop loss lub take profit. Giełda kryptowalut charakteryzuje się niską płynnością przez wzgląd na brak odpowiedniej ilości zleceń oczekujących.

Jeżeli mamy do czynienia z dużą ilością zleceń oczekujących na rynku, prze niewielkiej liczbie traderów realizujących je, to mamy do czynienia ze zjawiskiem o wysokiej płynności, choć niskiej zmienności ceny (nazywanym high liquidity – low volatility). Okoliczności te tworzą warunki, które nie są przyjazne dla inwestorów krótkoterminowych korzystających z technik scalpingu.

Przykładem z przeciwnego bieguna są rynki o dużym wolumenie – zleceniach zrealizowanych i niskiej płynności. Do właśnie należą giełdy kryptowalut. Ze względu na wysoką zmienność cen, stały się one naturalnym środowiskiem scalperów i osób poszukujących okazji, by szybko zarobić pomimo podjęcia bardzo wysokiego ryzyka.

Dodaj komentarz